Zaplacením kurzovného vyjadřuje účastník souhlas s řádem tanečních kurzů DFC z.s. – TŠ Novákovi Kutná Hora, prosíme tedy o jeho přečtení - viz. níže.

ŘÁD TANEČNÍCH KURZŮ DFC z.s. – TŠ Novákovi Kutná Hora

 1. Po zaplacení kurzovného je přihláška do kurzu závazná. Odhlásit se je možné pouze před zahájením kurzů, stornovací poplatek je 50% z kurzovného. Při zrušení účasti účastníkem kurzu v průběhu kurzů, i z vážných důvodů, nemůžeme kurzovné vracet. Obraťte se však, prosím, v každém případě na nás, zda Vám v tomto případě nemůžeme individuálně nabídnout jiné řešení.
 2. Podepsáním přihlášky udělujete výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, provozovateli DFC z.s. k tomu, že tyto údaje budou zpracovány a archivovány k interním potřebám. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán, a to písemnou formou na adresu DFC z.s.. Údaje klientů neposkytujeme třetím osobám.
 3. Předpokládáme řádnou docházku, nenavštívené hodiny nemohou být z kurzovného odečítány.
 4. Změna časového rozvrhu je vyhrazena.
 5. Průkazka účastníka kurzu je dokladem opravňujícím k návštěvě kurzů. Při každé návštěvě lekce účastník předkládá průkazku k zaznamenání účasti. Průkazka je vydána účastníkovi při placení kurzovného. V případě ztráty požádá účastník kurzu o vydání duplikátu. Vystavení duplikátu průkazky je zpoplatněno (100Kč).
 6. V kurzech pro mládež není možné odcházet v průběhu výuky. Pokud je z jakéhokoliv důvodu nutný předčasný odchod účastníka kurzu, prosíme rodiče o krátké ústní či písemné sdělení (důvod není třeba uvádět) před danou lekcí.
 7. V průběhu běžné lekce nesmí na sále tančit nikdo jiný, než účastníci kurzu, kteří mají zaplaceno řádné kurzovné. Pokud zjistíme, že na sále tančí někdo, kdo nezaplatil kurzovné, tato osoba bude vyvedena. V průběhu prodloužených a věnečku mohou tančit i doprovázející osoby a diváci, ale vždy až po pokynu tanečních mistrů.
 8. Doprovázející osoby se prokazují při vstupu buď průkazem pro garde, nebo zaplatí jednorázové vstupné. Průkaz pro garde je platný na všechny běžné lekce, na prodloužené a na věneček.
 9. Společenské oblečení pro účastníky kurzu a pro návštěvníky je zásadní podmínkou závaznou pro všechny, kteří se chtějí zúčastnit pravidelné hodiny. Pro pány platí, že musí mít společenský oblek, včetně kravaty nebo motýlku. V případě pochybností ohledně oblečení je závazný názor asistentů a pořadatelů u vchodu, kteří jsou k tomuto pověřeni tanečními mistry. K odkládání svrchního oblečení a zavazadel (vyjma dámské kabelky) slouží o prodloužených a o věnečku šatna.
 10. Obecná společenská pravidla a pokyny vyučujícího a jeho asistentů jsou pro účastníky kurzu a jejich hosty závazné. V případě opakovaných hrubých přestupků proti společenským zvyklostem může vyučující účastníka (nebo doprovod) z kurzu bez náhrady vyloučit.
 11. V průběhu výuky není vhodné v sále používat mobilní telefony.
 12. V průběhu kurzů je v celém kulturním domě zakázáno kouření.
 13. Konzumace alkoholických nápojů účastníky kurzu není dovolena. Věk účastníka není v tomto případě rozhodující. Dospělý doprovod může konzumovat alkoholické nápoje, které je možno zakoupit v baru v KD Lorec, a to pouze o prodloužených a věnečku. V průběhu běžných výukových lekcí není povolen prodej alkoholických nápojů. Není možné donášet do sálů a přilehlých prostor jakékoliv vlastní nápoje a jiné poživatiny. Osoby v podnapilém stavu nebudou vpuštěny nebo budou vyvedeny z budovy.
 14. Pokud dojde ke zrušení taneční lekce z důvodu "vyšší moci" (např.: přírodní katastrofa, rozsáhlý výpadek elektrického proudu apod.), lekce se nenahrazuje ani nedochází k nároku na vrácení části kurzovného. Pokud by došlo ke zrušení taneční lekce z důvodu problému na straně lektorů, lekce bude po dohodě s kurzisty nahrazena.
 15. Přihlášením do kurzů účastník stvrzuje, že se s tímto řádem tanečních kurzů seznámil a souhlasí s ním.

Platí od: 31.1.2018