Jak jsme Vás informovali na úvodní lekci, připravíte si pro své oblíbené tanečníky a tanečnice dárečky takto:

1. prodloužená

dívky pro chlapce - 3x kapesníček

chlapci pro dívky - 3x korále

2. prodloužená

dívky pro chlapce - 3x památníček

chlapci pro dívky - 3x oříšek s překvapením

Věneček

dívky pro chlapce - 1x kokarda

chlapci pro dívky - 1x vějíř